Termovízne meranie

Termovízne meranie

Identifikujeme, analyzujeme, pptimalizujeme: Váš kľúč k energeticky efektívnemu domu

Termovízne meranie je neinvazívna metóda, ktorá vám umožní nahliadnuť do „vnútra“ vášho domova alebo podniku s cieľom identifikovať potenciálne slabiny a problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho energetickú efektívnosť a komfort. Ako jeden z kľúčových krokov k udržateľnosti a efektívnemu využívaniu energie, táto služba je nielen proaktivným krokom v údržbe, ale aj strategickým investičným rozhodnutím.

1. Termodiagnostika

Efektívna termodiagnostika s využitím najmodernejších nástrojov a technológií, zameraná na precízne identifikovanie a hodnotenie tepelných mostov, slabín v izoláciách, a iných potenciálnych problémových oblastí.

2. Analýza nameraných hodnôt

Dôkladná analýza získaných dát a výsledkov merania, zahŕňajúca podrobný prehľad a hodnotenie identifikovaných oblastí s cieľom poskytnúť jasné a konkrétne informácie a odporúčania.

3. Návrh riešenia

Vytvorenie komplexného a mierneho návrhu riešení na základe analýzy, s cieľom efektívneho a udržateľného odstránenia alebo minimalizácie identifikovaných problémov a optimalizácie energetického hospodárstva objektu.

  • Termovízne meranie 50 € / h

    Cena za službu

  • Výjazd k zákazníkovi 0,8 € / km

    Cestovné + doprava

Spoľahnite sa na nás, aby ste si boli istí stavom a energetickou efektívnosťou vašej budovy. Pre detailnejšie informácie alebo objednanie termovízneho merania, nás kontaktujte prostredníctvom našej kontaktnej stránky alebo na telefónnom čísle +421 944 052 413. Bez ohľadu na vaše konkrétne potreby, naše skúsenosti a odborné znalosti vám prinesú mieru, ktorú potrebujete.