Pasívny dom

Časté otázky a odpovede

Všeobecne

Pasívny dom je dom, ktorého merná potreba tepla na vykurovanie je 15kWh/m2. Inak povedané pasívny dom je dom s tak nízkou spotrebou energie, že nepotrebuje konvenčné vykurovanie napr. podlahové kúrenie, radiátory…

Áno, orientácia pozemku, domu a jeho súčastí je dôležitá.

Otočenie domu závisí od pozemku, funkcie a energetickej bilancie. Veľmi stručne v princípe sa orientujú obytné miestnosti na južnú stranu. Obslužné miestnosti na severnú stranu. Ostatné podľa potreby a funkcie.

Áno, ovplyvní. Závisí to však od stupňa sklonu a jeho celkovej orientácie. Vplyv môže byť pozitívny, ale aj negatívny.

Tienenie má pri návrhu pasívneho domu veľký vplyv na energetickú bilanciu. Priveľa tienenia v tomto prípade zeleňou by mohlo mať negatívny vplyv v zimnom období, kedy by sme prišli o pozitívne slnečné zisky, ale zas môže mať pozitívny vplyv na bilanciu v letnom období kedy dochádza k prehrievaniu objektov a potrebujeme tieniť. Preto treba túto zeleň citlivo zakomponovať do okolia domu. Čiže ak je bilancia negatívna na tepelnú pohodu to vplyv môže mať a to poklesom resp. zvýšením teploty.

Pri uvažovaní zachovania princípu minimalizácie tepelnej obálky k zastavanej ploche domu vychádza vhodnejší model poschodového domu.

Ideálny tvar domu z pohľadu fyziky je guľa. Ak vychádzame z tohto princípu, tak minimálnu plochu tepelnej obálky vzhľadom k podlahovej ploche má kocka.

Vhodné usporiadanie izieb vychádza z princípu a konceptu pasívneho domu. Veľmi stručne obytné miestnosti smerované na juh, obslužné na sever a ostatné na zvyšné svetové strany. Ak si však projekt, investor alebo iná skutočnosť vyžaduje výnimku, nie je problém miestnosť umiestniť na inú svetovú stranu. Napr. veľmi pekný výhľad na panorámu mesta a pod. Na tento fakt je však potrebné myslieť v projekte.

Teplota a jej vnímanie je veľmi individuálna vec. Pri návrhu pasívnych domov pomocou PHPP je východiskovou hodnotou 20 °C. V celom pasívnom dome je takmer rovnaká teplota. Je vhodnejšie si teplotu doladiť tak, aby v spálni (18-20 °C) bola nižšia a v kúpeľni (24-26 °C) vyššia teplota ako v ostatných izbách domu.

Toto je čisto individuálna záležitosť. Pre starší pár môže postačovať aj 50-60 m2, pričom pre 8 člennú rodinu s veľkým obmedzením. Možné je však všetko. Každý investor má svoju ideálnu predstavu veľkosti domu na základe potrieb a priorít.

Zvislé konštrukcie

Na obvodové múry je najvhodnejší ten materiál, ktorý má dobré izolačné, statické a akumulačné vlastnosti. Keďže taký materiál neexistuje používa sa viacvrstvová konštrukcia. My odporúčame vápennopieskové tehly + kontaktný zatepľovací systém.

Závisí čo máte na mysli pod pojmom tehla. Ak by sa jednalo o pálenú tehlu hnedej farby je to jeden z najnevhodnejších materiálov na stavbu pasívneho domu. Druhý spomínaný materiál – pórobetón je vhodnejší. V princípe jeho nevýhodou je akumulačná schopnosť. V tomto duely vyhráva pórobetón. My však odporúčame vápennopieskové tehly + kontaktný zatepľovací systém.

Samozrejme má. Jedným z dôležitých dôvodov okrem statiky je akumulačná schopnosť.

Aj jeden aj druhý materiál má svoje výhody aj nevýhody. Pre prevetrávané fasády je vhodnejším materiálom vlna. Pre kontaktný zatepľovací systém je podľa nášho názoru viac vhodnejšie EPS.

Izolácia stien sa nedá dopredu stanoviť bez výpočtov. Z praxe pasívnych domov a ich skladieb vychádza minimálna hrúbka izolácie okolo 200mm.

Pasívny dom a nie len ten by mal mať súvislú tepelnú obálku. „Ako v perinke“.

Čí už pri bleskozvode alebo pri iných fasádnych prvkoch treba myslieť na tepelné mosty a minimalizovať ich. V súčasnosti existujú na to určené prvky.

Kotviť tak, aby sa minimalizovali tepelné mosty. Používajú sa na to určené výrobky. Princíp spočíva v kotvení do izolantu.

Je potrebné minimalizovať tepelné mosty. Závisí to od projektu a konkrétneho detailu.

Ak máte na mysli prvky konštrukcie tak sú to všetky tie ktoré sú tepelnými mostmi. Napr. balkónová železobetónová konštrukcia, konzoly, nesprávne osadené okná a iné… V princípe najhoršie U na pasívnom dome sú rámy okien.

Dá sa urobiť aj z dreva. Voľba materiálu je stále na investorovi. Nie je to však najvhodnejšie riešenie. Odporúčame vápennopieskové tehly + kontaktný zatepľovací systém.

Základy

Celá obálka pasívneho domu by mala byť izolovaná. Malo by ísť o kontinuálnu tepelnú obálku.

Samozrejme že ak je múr vlhký bolo by potrebné ho najprv vysušiť a následne zvoliť vhodnú hydroizoláciu, aby sa nedegradovali vlastnosti izolácie.

Aj pri hrúbke izolácie podlahy je potrebné sa riadiť výpočtami a energetickou bilanciou. Prax však ukazuje, že minimálna hodnota je okolo 300mm.

Najvhodnejšie riešenie prestupu cez tepelnú obálku je realizovať to cez základovú dosku.

Vlhkosti je možné zabrániť kvalitnou hydroizoláciou alebo vhodnou voľbou skladby základov. Je možné použiť rôzne druhy tepelnej izolácie. Najvhodnejším riešením je položenie dosky na penosklo. Získame dva v jednom.

Ak sa jedná o podlahu nad nevykurovaným terénom tak najvhodnejšie riešenie je použitie penoskla. Čo sa týka stropu závisí od tvaru a skladby strechy. Na stropnú konštrukciu preferujeme fúkanú/sypanú celulózu.

Strecha

Strecha plní funkciu ochrany stavby pred dažďom a poveternostnými podmienkami. Jej tvar je vecou estetickou. Odporúčame stále voliť jednoduchú konštrukciu minimálnej plochy.

Hrúbka izolácie sa nedá ani v tomto prípade presne stanoviť bez výpočtu. Prax ukazuje minimálne 300mm.

Tvar strechy je estetickou a ekonomickou záležitosťou. V každom z typov je nutné dodržať princípy pre pasívne domy.

V prvom rade by sme strešné okno do pasívneho domu neodporúčali. Ak si to investor a projekt vyžaduje nie je problém ho zakomponovať. Pokiaľ viem momentálne neexistuje strešné okno vhodné do pasívneho domu. Teda ak je možné je potrebné sa tomuto detailu vyhnúť. V prípade použitia si treba byť vedomí mínusov a vykompenzovať tieto straty inde.

Mal by sa nachádzať mimo vzduchotesnej roviny.

Otázkou je aká teplota by mala v tejto časti byť. Ak totožná z ostatnou častou domu tak by mal byt súčasťou vzduchotesnej roviny. Investor by si ale mal byť vedomý ekonomického aspektu vykurovanej, ale neobývanej časti domu. V princípe s tým problém nie je, ale neodporúčali by sme to.

Vplyv na pohodu to má. Je to voľbou investora. Inak sa pocitovo správa drevená podlaha, inak priznaný betón alebo korok či vlnený koberec.

TZB, vetranie a vzduchotesnosť

Do pasívneho domu sa podlahové kúrenie nehodí, ale to len z dôvodu, že nie je potrebné a jedná sa tak o neekonomické riešenie. Nevylučuje sa to však.

Vetranie v pasívnom dome zabezpečuje nútené vetranie s rekuperáciou tepla. Čiže vetrá sa neustále. Tým je zabezpečené zdravé prostredie v dome. Samozrejme rekuperácia sa môže vypnúť a dá sa vetrať oknami. Je to však neekonomické hlavne v letnom a zimnom období.

Ak máte na mysli vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla, je nutná. Zabezpečuje vetranie a rekuperáciu tepla.

Vetranie v pasívnom dome zabezpečuje nútené vetranie vzduchu za pomoci rekuperačnej jednotky. Jednoducho do obytných miestností sa vzduch privádza(obývacia izba, pracovňa, detská izba, spálňa…) a následne prúdi pod dverami cez štrbiny do miestností odkiaľ sa odvádza von(kúpeľňa, kuchyňa, záchod…)

Z vlhkosťou v pasívnych domoch nie je problém. Problémom môže byť keď sa vymieňa príliš veľké množstvo vzduchu v zimnom období.

Pasívny dom je vzduchotesný dom. „Dýcha“ vzduchotechnika. (n<0,6 m3/h)

Ak máte na mysli dodatočné vykurovanie tak plne postačuje. Dokonca sa dá povedať, že by to bolo predimenzovaním.

Ak je v dome inštalovaný krb potrebuje nielen odvod spalín ale aj prívod vzduchu z exteriéru. Tak aby nebola narušená vzduchotesnosť domu.

Krb by mal byť vzduchotesný. V princípe je jedno kam sa krb umiestni. Treba však myslieť na prestupy potrubia cez steny a s tým spojené technické riešenia. Krb nie je vhodné pripojiť do existujúcej vzduchotechniky. Toto riešenie si vyžaduje plánovanie a podrobnejší prepočet.

Tepelnú pohodu zabezpečí samotný koncept pasívneho domu. Príjemná teplota, teplé povrchy a čistý vzduch.

Vyprodukované teplo z kuchyne a kúpeľní sa využíva v jednotke/rekuperácii. Keďže z týchto miestností sa vzduch odsáva tak teplo putuje do rekuperácie kde sa toto teplo odovzdáva vonkajšiemu chladnému vzduchu prichádzajúcemu z exteriéru.

S vlhkosťou v pasívnom dome problém nie je. Vlhkosť sa dá regulovať objemom vetraného vzduchu. Pasívny dom nie je potrebné vetrať oknami keďže používa nútené vetranie s rekuperáciou tepla.

Okná

Je možné použiť veľkoplošné okná. Je potrebné to však citlivo prepočítať vzhľadom na energetickú bilanciu. Tiež treba prihliadať na estetickosť a samozrejme funkčnosť. Preferujeme okná s profilmi typu Smartwin.

Okná je potrebné kotviť do predsadenej konštrukcie. Týmto detailom minimalizujeme tepelný most. Spôsobov kotvenia je mnoho. Je možné použiť rámovú konštrukciu z OSB, purenitu alebo na oceľové konzoly.

Veľkosť okien sa prispôsobuje funkcii domu a miestnosti pri zachovaní vhodnej energetickej bilancie. Solárne zisky ale aj straty sú v pasívnom dome veľmi dôležité. Výhodnejšie je voliť jedno veľké okno oproti viacerým malým.

Najvhodnejšie okna sú profily typu Smartwin. Ide o drevo-hliníkové profily.

Ekonomika a iné

Pasívny dom plní funkciu bývania najvyššieho štandardu. Či už sa jedná o dom rodinného typu alebo víkendové sídlo alebo kanceláriu. Ide o najvyšší možný komfort bývania. Často plní funkciu investície.

Citlivým prístupom ku prvotnému konceptu a následne návrhu projektu je cena porovnateľná. Stále volíme najjednoduchšiu možnú konštrukciu.

Náklady navyše za dodatočné izolácie sa vrátia skôr ako do dôchodku. Za predpokladu, že máte do dôchodku viac ako 15-20 rokov.

Je to možné. Nie je to však bežné a jednoduché. Je to individuálna vec každého takéhoto domu. Závisí to od skladby, orientácie, technických detailov …

Pasívny dom realizujem aj my. Ak disponujete dostatočnými vedomosťami a skúsenosťami môžete to skúsiť. Túto variantu však isto neodporúčam.

Pri zachovaní rovnakého postupu výstavby je jednoduchší a tým aj o pár týždňov rýchlejší jednopodlažný.

Podpivničenie pasívneho domu je prípustné. Vzhľadom na to, že je to technicky a tým pádom aj cenovo náročnejšie by som tento spôsob zakladania ak to nie je nutné neodporúčal.

Otvorená garáž v zmysle vstupu do nej jedine z prednej časti nie je súčasťou vzduchotesnej obálky. Prístup k tomuto riešeniu by bolo podobné ako pri iných objektoch prislúchajúcich k pasívnym domom, ktoré nie sú jeho súčasťou. Bolo by potrebné sa zamerať na detail styku medzi týmito dvomi podlažiami.

Existujú už riešenia na využitie tepla z odpadovej vody napr. pri sprchovaní alebo umývaní riadu. Ja by som Vami navrhované riešenie neodporúčal. Je potrebné myslieť aj na čas kedy sa odpad nebude využívať a trubka bude skôr chladiacim ako ohrievacím telesom. Predpokladom je, že to bude mať negatívnu bilanciu.

Pri svojpomocnej výstavbe si odporúčam dať pozor na realizáciu detailov a ich vyhotovenie.

Alternatívne materiály sú vhodne ak vyhovujú technickým požiadavkám, ktoré na nich kladieme. Váľková tehla je prírodný vhodný materiál ale s obmedzením.

Zdajú sa Vám otázky a odpovede príliš všeobecné? Ste už v problematike doma a zaujímajú Vás špecifické súvislosti? Kontaktujte nás a prejdeme si ich konkrétne.