pasívny dom

Prečo pasívny dom?

Komfort bývania

Pasívny dom je v súčasnosti najkomfortnejší typ domu aký sa dá postaviť. Za týmto slovom sa ukrývajú vlastnosti, ktoré by mal od domu očakávať každý kto do domu investoval peniaze a chce si z neho vytvoriť pohodový príjemný domov. V takomto dome je stále čerstvý vzduch. Povrchové teploty materiálov sú príjemné. Celoročne sa počíta s vnútornou teplotou v rozsahu 20 – 26 °C bez dodatočne použitej klimatizácie. To znamená, že v lete sa neprehrieva a v zime je príjemne teplo. Pasívne domy obsahujú spravidla najmodernejšie technológie. Sú implementované citlivo zo zreteľom na poznatky z fyziky a ekonomiku prevádzky. Vďaka najlepším oknám s tromi sklami a použitým materiálom obvodových a vnútorných stien spolu s dodatočnou izoláciou je zabezpečená akustická pohoda.

Cena domu

Nadobúdacia cena pasívneho domu je porovnateľná alebo trochu vyššia ako nadobúdacia cena domu bežnej výstavby. Pod pojmom dom bežnej výstavby máme na mysli dom, ktorý spĺňa hodnoty normy STN. Dôvodom je použitie viac izolačného materiálu, vyšší počet odpracovaných hodín a taktiež použitie niektorých technológií, ktoré sa bežne nepoužívajú.

Kvalita vyhotovenia

Pri pasívnych domoch je nutné klásť veľký dôraz na vzduchotesnosť a homogenitu tepelnej obálky. Tým pádom je nutné kvalitne spracovať aj všetky technické detaily tak, aby sa odstránili prípadne čo najviac minimalizovali tepelné mosty. Následná dôsledná realizácia detailov na stavenisku podľa takto spracovanej dokumentácie zabezpečuje vysokú výslednú kvalitu. Takže z princípu riešenia samotného konceptu pasívneho domu potom vychádza vysoká kvalita, ktorá vytvára hodnotu. Vysoká kvalita vypracovania pasívneho domu je tak nutnou podmienkou.

Ekonomika prevádzky a investícia do budúcnosti

Prevádzkové náklady tohto typu objektu sú nízke. V porovnaní s bežným domom môžeme hovoriť o úspore 75 – 90%. Vďaka neúprosnej matematike je pasívny dom veľmi dobrou investíciou do budúcnosti. Či už vďaka porovnateľným nákladom na výstavbu, tak hlavne vďaka nízkym nákladom na prevádzku počas svojej doby užívania. Po 20 – 25 rokoch kedy sa zvyčajne hypotéka splatí sa ešte viac pozitívne prejaví investícia do pasívneho domu. Rozdiel v nákladoch na bývanie sa rapídne prehĺbi v prospech pasívneho domu. Kvalita a cena pasívneho domu sa zhodnotí následne aj pri prípadnom predaji.

Zákon

Predpisuje to aj zákon o zlepšení energetickej hospodárnosti budov v náväznosti na smernicu EU od roku 2020.