Pri realizácii domu a obzvlášť energeticky pasívneho je dôležitý každý detail a jeho vyhotovenie. Je samozrejmé túto úlohu ponechať skúsením a znalím ľuďom. Neodporúčame testovanie kvality svojpomocnou výstavbou. Opravy chýb sú následne časovo a finančne náročné. Preto by sme Vám chceli ponúknuť jeden z našich produktov.

Komplexnú výstavbu spravidla nerozdeľujeme na etapy a odovzdávame objekt v technicky ukončenom stave, podľa princípov a podmienok kritérií hodnotenia energeticky pasívneho domu.


produkt komplet

Kompletná realizácia na kľúč

komplet_01.jpg
 

krátky popis

Stavba je po realizácii fyzicky uzavretou. Je realizovaná vzduchotesná rovina, tepelná obálka a je pripravená na ukončovacie práce. Je možné kladenie finálnej nášľapnej vrstvy. Taktiež je pripravená na obkladanie, maľovanie, osadenie sanity, zárubní, dverí a kuchynskej linky. Investor má možnosť si svojpomocne dokončiť povrchy a finálne úpravy interiéru podľa svojich predstáv. Typ materiálov a kvalita prevedených prác je tak voľbou investora. V prípade Vášho záujmu však môžeme tieto práce zabezpečiť a dodať tak dom pripravený na nasťahovanie.

 
 • základová doska na penoskle - úprava terénu do požadovanej podoby, položenie IS, drenáž, zemnenie, geotextília, násyp z penoskla, ochranná fólia, debnenie, železobetónová doska

 • zvislé konštrukcie/múry - hydroizolácia, vymurovanie nosných a nenosných múrov, preklady, debnenie, veniec

 • realizácia strechy - položenie strechy podľa typu konštrukcie, debnenie, fólia

 • krytina - položenie krytiny na pripravenú konštrukciu

 • okná a dvere - príprava ostenia prípadne konštrukcie pre odsadenie, osadenie okien a dverí, páskovanie

 • elektroinštalácia - kompletné natiahnutie elektroinštalácie + LAN, rozvodná skriňa

 • rozvody vzduchotechniky - otvory pre vzduchotechnické rozvody, natiahnutie rozvodov, ochranné zabalenie pred zanášaním

 • rozvody OPV - natiahnutie a odizolovanie rozvodov pre OPV prípadne pre technickú vodu

 • realizácia tepelnej obálky - realizácia ETICS, príprava kotvenia pre exteriérové prvy, ukončenie fasády, zateplenie strechy/stropu

 • realizácia vzduchotesnej roviny - omietky, páskovanie, tmelenie, BDT

 • samonivelizačný poter - hydroizolácia, položenie izolačnej vrstvy, ochranná fólia, samonivelizačný anhydritový poter

 • sádrokartón - konštrukcia, tmelenie, brúsenie

 • podlahy - hydroizolácia, korok, drevené podlahy, lišty

 • obklady a dlažby - obklady stien, položenie dlažieb, škárovanie, tmelenie

 • interiérové dvere a zárubne - osadenie dverí a zárubní z masívu (smrek ,borovica...)

 • vypínače a zásuvky - osadenie a napojenie

 • maľovanie - vymaľovanie plôch, 2 až 3 vrstvy podľa potreby

 • sanita - osadenie a napojenie sanity

 • kuchynská linka - vyhotovenie a zmontovanie na mieru


V prípade potreby je možné jednotlivé body upraviť konkrétne podľa projektu a Vašich požiadaviek.