RD Milan

RD Milan, Rozhanovce, úžitková plocha 168m2, novostavba, realizácia, optimalizácia, výpočty v PHPP, konzultácie, dohľad nad realizáciou technických detailov