RD Krásna

RD Krásna, Košice, rekonštrukcia, úzitková plocha 300m2, optimalizácia, výpočty v PHPP, cenový návrh rozpočtu a ekonomika stavby, termovízne meranie, konzultácie