dohľad

dohlad_02.jpg
  • Stavebný dozor

  • Obhliadka a posúdenie realizovaných detailov

  • Kvantifikácia kvality vyhotovenia

  • Návrh riešenia pri minimalizácii a odstránenia prípadných nedostatkov