cenník realizácie

Cena za dielo resp. službu nie je fixná a závisí od konkrétneho projektu. Na základe vašich požiadaviek spolu spracujeme návrh. Výsledná dohodnutá cena už zohľadňuje vaše požiadavky a tak je pevná a nemenná bez dodatočných kvalitatívnych kompromisov.


cenník služieb

Cena za služby sa stanovuje individuálne dohodou podľa rozsahu, miery náročnosti a Vašich požiadaviek. Pre viac informácií ohľadom cenovej ponuky nás prosím kontaktujte.