Cena nie je fixná a závisí od konkrétneho projektu. Výsledná dohodnutá cena za dielo resp. službu je však už pevná a nemenná.