cenník realizácie

Cena za dielo resp. službu nie je fixná a závisí od konkrétneho projektu. Na základe vašich požiadaviek spolu spracujeme návrh. Výsledná dohodnutá cena už zohľadňuje vaše požiadavky a tak je pevná a nemenná bez dodatočných kvalitatívnych kompromisov.